Rebalans plana nabave 2020

2020. godina • REGISTAR UGOVORA

1. Ev.br: 01/2020/JN – Nabava službenog vozila
2. Ev.br: 02/2020/JN – Nabava usluga osiguranja

3. Ev.br: 03/2020/JN – Nabava zaštitnih sredstava – proljeće 2020 – poljoprivreda
4. Ev.br: 04/2020/JN – Nabava usluge osiguranja osnovnog stada (konji)

5. Ev.br: 05/2020/JN – Nabava sjemena – proljeće
6. Ev.br: 06/2020/JN – Nabava ljetne zaštitne odjeće i obuće

7. Ev.br: 07/2020/JN – Usluge košnje sijena Lipik
8. Ev.br: 08/2020/JN – Nabava radova – dio upravne zgrade

9. Ev.br: 09/2020/JN – Nabava usluga osiguranja usjeva
10. Ev.br: 10/2020/JN – Nabava cjepiva
11. Ev.br: 11/2020/JN – Nabava Usluge kombajniranja 2020
12. Ev.br: 12/2020/JN – Nabava sijena za ergelu Lipik
13. Ev.br: 13/2020/JN – Nabava sijena za ergelu Đakovo
14. Ev.br: 14/2020/JN – Nabava sjemena (pšenica i zob) – jesenska sjetva

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA 2019.
________________________________________________

REGISTAR NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA PUTEM NARUDŽBENICE 2019.

2019. godina

1. Ev.br: 01/2019/JN – Nabava paste za konje
2. Ev.br: 02/2019/JN – Nabava usluga osiguranja imovine i djelatnika DEĐL 2019
3. Ev.br: 03/2019/JN – Nabava cjepiva za konje
4. Ev.br: 04/2019/JN – Nabava ljetne zaštitne opreme
5. Ev.br: 05/2019/JN – Nabava usluga osiguranja osnovnog stada DEĐL

6. Ev.br: 06/2019/JN – Nabava zaštitnih sredstava za DEĐL – proljeće
7. Ev.br: 07/2019/JN – Nabava sjemena – proljeće
8. Ev.br: 08/2019/JN – Nabava robe – opremanje suvenirnice – zgrada jahaone

9. Ev.br: 09/2019/JN – Nabava robe – opremanje ergela Caffe

10. Ev.br: 10/2019/JN – Nabava usluga osiguranja usjeva DEĐL 2019
11. Ev.br: 11/2019/JN – Nabava usluga spremanja i košnje sijena Lipik molim podići na stranice
12. Ev.br: 12/2019/JN – Nabava usluga kombajniranja
13. Ev.br: 13/2019/JN – Nabava slame za ergelu Lipik
14. Ev.br: 14/2019/JN – Nabava teretnog vozila
15. Ev.br: 15/2019/JN – Nabava cjepiva
16. Ev.br: 16/2019/JN – Nabava vozila
17. Ev.br: 17/2019/JN – Nabava sijena
18. Ev.br: 18/2019/JN – Nabava službenog vozila

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNA NABAVA 2018

2018. godina

1. Ev.br: 01/2018 JN – Nabava peroralne paste za konje EQVALAN DUO
2. Ev.br: 02/2018/JN – Nabava usluga osiguranja imovine i djelatnika DEĐL 2018

3. Ev.br: 03-2018-JN – Osiguranje osnovnog stada DEĐL 2018
4. Ev.br: 04/2018 JN – Nabava usluge osiguranja osnovnog stada
5. Ev.br: 05/2018-JN Nabava ljetne HTZ opreme
6. Ev.br: 06/2018-JN Nabava cjepiva za konje
7. Ev.br: 07/2018/JN Nabava usluga košnje sijena Lipik
8. Ev.br: 08/2018/JN Nabava osiguranje usjeva DEĐL
9. Ev.br: 09/2018/JN Nabava usluga kombajniranja pšenice i zobi DEĐL

10. Ev.br: 10/2018-JN Nabava sjena za ergelu Lipik
11. Ev.br: 11/2018-JN Nabava slame za ergelu Lipik
12. Ev.br: 12/2018-JN Nabava sijena (košnja 2018)
13. Ev.br: 13/2018-JN Nabava – usluga kombajniranja suncokreta i soje za Državnu ergelu Đakovo
14. Ev.br: Ev-14/2018/JN Nabava radova-asfaltiranje staje
15. Ev.br: Ev-15/2018/JN Nabavausluga revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
16. Ev.br: Ev-16/2018/JN Nabava zimske zaštitne opreme 2018
17. Ev.br: Ev-17/2018/JN Nabava usluge nadzor – radovi na rekonstrukciji dvorane za konjičke sportove DEĐL
18. Ev.br: Ev-18/2018/JN Nabava goriva za 2018. godinu.

19. Ev.br: Ev-19/2018/JN Nabava dresurnog fijakera
20. Ev.br: Ev-20/2018/JN Nabava hidrantskih ormarića
21. Ev.br: Ev-21/2018/JN Nabava info panoa
22. Ev.br: Ev-22/2018/JN Nabava orme/hama za jednopreg

23. Ev.br: Ev-23/2018/JN Nabava mobilnog tunela
24. Ev.br: Ev-24/2018/JN Nabava sjetvo-spremača
25. Ev.br: Ev-25/2018/JN Nabava pluga
26. Ev.br: Ev-26/2018/JN Nabava led ekrana

2017. godina

PREGLED UGOVORA ZA NABAVU: ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI U 2017. GODINI

1. Nabava usluge prijevoza stajnjaka 2017. E-BNV-01/2017
2. Nabava usluge osiguranja djelatnika i imovine 2017 E-BNV-02/2016

3. Nabava potkivačkog alata i potkova E-BNV-03/2017

4. Nabava ljetne zaštitne opreme 2017 E-BNV-04/2017
5. Nabava priključka (teške drljače) E-BNV-05/2017

6. Nabava dresurnih fijakera E-BNV-06/2017
7. Nabava radova-popravak boksova ergela Lipik E-BNV-07/2017
8. Nabava usluge kultiviranja ratarskihkultura E-BNV-08/2017
9. Nabava usluge osiguranja usijeva 2017 E-BNV-09/2017
10. Nabava usluga spremanja sijena u Lipiku E-BNV-10/2017
11. Nabava usluge kombajniranje usjeva za ergelu 2017. godine E-BNV-11-2017
12. Nabava paroralna pasta za konje EQVALAN DUO E-BNV-12-2017
13. Nabava zobi Lipik E-BNV- 13/2017
14. Nabava slame Lipik E-BNV- 14/2017
15 Nabava cjepiva za konje E-BNV-15/2017
16. Nabava zobi za ergelu Đakovo E-BNV 16/2017
17. Nabava radova-izgradnja boksovi za konje E-BNV-17/2017
18. Nabava radova za izgradnju vodovodnih instalacija na Ivandvoru E-BNV-18/2017

19. Nabava usluga revizije financijskih izvještaja E-BNV-19/2017
20. Nabava goriva E-BNV-20/2017

21. Nabava zimskih zaštitnih osobnih sredstava E-BNV-21/2017
22. Nabava usluge obrade tla E-BNV-22/2017
23. Nabava radova – grijanje jahaona E-BNV-23/2017

24. Nabava jahače opreme E-BNV-24/2017 
25. Nabava kosilica E-BNV-25/2017
26. Nabava teretnog automobila E-BNV-26/2017
27. Nabava poljoprivrednog priključka – prikolica za rolo bale E-BNV-27/2017
28. Nabava polj. strojeva- kultivator, kanalokopač, kratka tanjurača E-BNV-28/2017
29. NABAVA ROBE I RADOVA-OZVUČENJE JAHAONE E-BNV-29/2017

30. NABAVA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE LIPIK E-BNV-30/2017
31. Nabava izrade projektne dokumentacije – uređenje unutrašnjosti jahaone E-BNV-31/2017

32. Nabava radova- asfaltiranje staze na Ivandvoru E-BNV-32/2017
33. Izgradnja vodovodnih instalacija – Pastuharna E-BNV-33/2017

34. Nabava fijakera E-BNV-34/2017
35. NABAVA ELEKTRIČNIH PASTIRA E-BNV-35/2017
36. NABAVA HAMOVA/ORMI E-BNV-36/2017 
37. NABAVA HRANILICA ZA KONJE E-BNV-37/2017
38. NABAVA RADOVA-ASFALTIRANJE SPREMIŠTA ZA MEHANIZACIJU IVANDVOR E-BNV-38/2017
39. Nabava videonadzor-Lipik E-BV-39/2017

40. Nabava opremanje garderobe za djelatnike E-BV-40/2017
41. Nabava -ozvučenje unutrašnjosti zatvorene jahaone DEĐL E-BV-41-2017

2016. godina

Izgradnja odlagališta stajnjaka

 1. Izgradnja odlagališta stajnjaka (E-BNV-01/2016.) – preuzmite u pdf formatu
 2. Nabava pijeska (specijalne podloge) (E-BNV-02/2016.) – preuzmite u pdf formatu
 3. Osiguranje djelatnika i imovine DEĐL (E-BNV-03/2016.) – preuzmite u pdf formatu
 4. Prijevoz stajnjaka (E-BNV-04/2016.) – preuzmite u pdf formatu
 5. Nabav ljetne zaštitne opreme E-BNV-05-2016
 6. Nabava radova bojanje i sanacija zgrada ergele E-BNV-06-2016
 7. Nabava usluge obrade tla (Ivandvor) E-BNV-07-2016
 8. Nabava usluge osiguranja usjeva E-BNV-08/2016
 9. Nabava sijena u rolo balama  za ergelu Đakovo E-BNV 09/2016
 10. Nabava sijena u rolo balama za ergelu Lipik E-BNV-10/2016
 11. Nabava paste eqvalan duo E-BNV-11-2016
 12. Nabava usluge kultiviranja ratarskih kultura E-BNV-12/2016
 13. Nabava usluge spremanja sijena na ergeli Lipik E-BNV-13/2016
 14. Nabava usluge kombajniranja 2016 E-BNV-14/2016
 15. Nabava cjepiva za konje E-BNV-15-2016
 16. Nabava zobi za ergelu Lipik E-BNV-16/2016
 17. Nabava slame za ergelu Lipik E-BNV-17/2016
 18. Nabava radova obnova suvenirnice Đakovo E-BNV-18-2016
 19.  Nabava zimske zaštitne opreme E-BNV-19-2016
 20. Nabava usluge revizije 2016 E-BNV-20/2016
 21. Nabava slame za ergelu Đakovo E-BNV-21/2016
 22. Nabava usluga izrade arhitektonskog snimka (ivandvor) E-BNV-22/2016
  Ispravak javnog poziva
 23. Usluge obrade tla (kukuruzište) – Ivandvor E-BNV-23-2016
 24. Nabava peroralna pasta za konje NOROMECTIN 1.87% 170 komada E-BVN-24-2016

2015. godina

 1. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-01/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 2. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-02/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 3. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-03/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 4. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-04/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 5. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-05/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 6. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-06/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 7. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-08/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 8. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-07/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 9. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-09/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 10. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-10/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 11. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-11/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 12. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-12/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 13. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-13/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 14. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-14/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 15. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-15/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 16. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-16/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 17. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-17/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 18. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-18/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 19. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-19/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 20. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-20/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 21. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-21/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 22. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-22/2015.) – preuzmite u pdf formatu
 23. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2015. g. (E-BNV-23/2015.) – preuzmite u pdf formatu

2014. godina

 1. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-02-02-2014) – preuzmite u pdf formatu
 2. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-01-02-2014) – preuzmite u pdf formatu
 3. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-04-01-2014) – preuzmite u pdf formatu
 4. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-05-01-2014) – preuzmite u pdf formatu
 5. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-06-01-2014) – preuzmite u pdf formatu
 6. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-07-01-2014) – preuzmite u pdf formatu
 7. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-08-01-2014) – preuzmite u pdf formatu
 8. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-11-01-2014) LIPIK- preuzmite u pdf formatu
 9. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-11-02-2014) ĐAKOVO- preuzmite u pdf formatu
 10. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-09-01-2014) – preuzmite u pdf formatu
 11. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-13-01-2014) – preuzmite u pdf formatu
 12. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-08-02-2014) – preuzmite u pdf formatu
 13. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-01-03-2014) – preuzmite u pdf formatu
 14. Poziv za dostavu ponuda za BAGATELNU nabavu u 2014. g. (E-BNV-04-02-2014) – preuzmite u pdf formatu