FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana

FINANCIJSKI PLAN 2023.

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana

Financijski plan za  2023. godinu i projekcije za  2024. i 2025. godinu – opći i posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

I. rebalans financijskog plana

II. rebalans financijskog plana

________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI PLAN 2022.

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana

I. rebalans financijskog plana

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za DEĐL za prvo polugodište 2022.godine

II. rebalans financijskog plana

________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI PLAN DEĐL ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana

Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu

________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI PLAN DEĐL ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022. GODINE

________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI PLAN DEĐL ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE

________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI PLAN DEĐL ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.  GODINE

_________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI PLAN DEĐL ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINE

_________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI PLAN DEĐL ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018. GODINE

_________________________________________________________________________________