2016. godina

  1. NABAVA REPROMATERIJALA ZA PROLJETNU SJETVU 2016. g.  (E-MV-01/2016) – preuzmite u pdf formatu
  2. NABAVA UTOVARIVAČA – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 02/2016 – E-MV-02-2016
  3. NABAVA REPROMATERIJALA ZA JESENSKU SJETVU 2016  E-MV-03-2016
  4. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – NABAVA GORIVA –  E-MV-04-2016