Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

  • pisanim putem, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama” na poštansku adresu: Državna ergela Đakovo i Lipik, Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo,
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: mjuros@dedl.hr,
  • osobno na zapisnik u službenim prostorijama Državne ergele Đakovo i Lipik svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište,
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji

Državna ergela Đakovo i Lipik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na informaciju, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 38/11).

Naknada se neće naplaćivati ako korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama izradom preslike dokumenata koji sadrži do četiri stranice.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 031/813 286.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje