Izjave i obavjesti

Sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16.) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili
neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
  • ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.
 Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:
  1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja
  2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu
  3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave
Državna ergela Đakovo i Lipik kao javni naručitelj nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Did you like this? Share it!