OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO RADNIK U POLJOPRIVREDI – TRAKTORIST

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik KLASA: 112-03/23-01/04 URBROJ: 2158-4-2-02/1-23-3 Đakovo, 15. lipnja 2023. godine   OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za radno mjesto RADNIK U POLJOPRIVREDI – TRAKTORIST Dana 15. lipnja 2023.godine u Narodnim novinama broj 64/23., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu […]

Read More

Izjave i obavjesti

Sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16.) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi […]

Read More

JAVNI POZIV

                        Urbroj: 314 / 2018 Đakovo, 05. ožujka 2018.godine Na temelju članka 22. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik, ravnatelj ustanove Mirko Damjanović dr.med.vet. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme – za radno mjesto radnik u poljoprivredi – traktorist  – 1 izvršitelj/ica u […]

Read More

U Đakovu 10.01.2012.godine

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi, NN90/2011. Ovim putem dajemo sljedeću: O B A V I J E S T Hrvatski centar za konjogojstvo-Državne ergele Đakovo i Lipik Baranjska 18-34551 Lipik, kao  javni  naručitelj  nema  gospodarskih subjekata s  kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Read More

Đakovo, 9.travnja 2010. godine

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi, NN110/07,158/08 ovim putem dajemo slijedeću: O B A V I J E S T DRŽAVNA ERGELA LIPICANACA ĐAKOVO kao naručitelj obavještava da trenutno ne postoji niti jedan gospodarski subjekt s kojim ne bi smjela sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Read More