Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (“Narodne novine”  br. 150/11 i 119/14 I 93/16) i članka 5. stavka 3. Uredbe o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (“Narodne novine” 96/10 i 106/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 06. rujna 2018. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik.

Imenovani predsjednik i članovi Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik su:

  • doc. dr. sc. Zdravko Barać (predsjednik)
  • Davor Pašalić, dr. med. vet. (član)
  • Katarina Glazer, dr. med. vet. (član)
  • Stjepan Marijanović (izabrani predstavnik radnika)

Ravnatelj

Na temelju Odluke upravnog vijeća DEĐL od 28. veljače 2019. godine, Nikola Grizelj, dipl. ing. polj., imenovan je ravnateljem Državne ergele Đakovo i Lipik.