2018. godina

 1. Nabava repromaterijala za ranoproljetnu sjetvu 2018 E-MV-01/2018

______________________________________________

2017. godina

  1. Nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu 2017 (E-MV-01/2017)
  2. Nabava utovarivača E-MV-02/2017 || | • Prilog 1- Tehnička specifikacija utovarivač ergela | • TROŠKOVNIK 02-2017 | • ESPD-obrazac
  3. Nabava repromaterijala za jesensku sjetvu E-MV-03/2017 || • TROŠKOVNIK 03-2017 | • ESPD-obrazac
  4. Nabava utovarivača E-MV-04/2017 || • Prilog 1- Tehnička specifikacija utovarivač ergela  | • TROŠKOVNIK -prilog 04-2017 | • ESPD-obrazac

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2017 GODINE
___________________________________________________________________________________________

2016. godina

 1. NABAVA REPROMATERIJALA ZA PROLJETNU SJETVU 2016. g.  (E-MV-01/2016) – preuzmite u pdf formatu
 2. NABAVA UTOVARIVAČA – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 02/2016 – E-MV-02-2016
 3. NABAVA REPROMATERIJALA ZA JESENSKU SJETVU 2016  E-MV-03-2016
 4. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – NABAVA GORIVA –  E-MV-04-2016

2015. godina

 1. NABAVA REPROMATERIJALA ZA PROLJETNU SJETVU 2015. g.  (E-MV-01/2015) – preuzmite u pdf formatu
 2. NABAVA REPROMATERIJALA ZA JESENSKU SJETVU 2015. g.  (E-MV-02/2015) – preuzmite u pdf formatu
 3. NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA (E-MV-03/2015) – preuzmite u pdf formatu

2014. godina

 1. NABAVA REPROMATERIJALA ZA PROLJETNU SJETVU 2014. g.  (E-MV-01/2014) – preuzmite u pdf formatu
 2. NABAVA GNOJIVA,SJEMENSKE ROBE I ZAŠTITNIH SREDSTAVA 2014. g.  (E-MV-02/2014) – preuzmite u pdf formatu
 3. NABAVA REPROMATERIJALA ZA JESENSKU SJETVU 2014. g.  (E-MV-03/2014) – preuzmite u pdf formatu
 4. NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA  (E-MV-04/2014) – preuzmite u pdf formatu
 5. NABAVA SJENA BALIRANOG U ROLO BALE  (E-MV-05/2014) – preuzmite u pdf formatu

2013. godina

 1. NABAVA ZOBI MERKANTILNE ROD 2012.GODINE (E-MV-01-2013) – preuzmite u pdf formatu
 2. NABAVA SJENA BALIRANOG U ROLO BALE  (E-MV-02-2013) – preuzmite u pdf formatu
 3. NABAVA REPROMATERIJALA ZA PROLJETNU SJETVU 2013. g.  (E-MV-03/2013) – preuzmite u pdf formatu
 4. NABAVA GNOJIVA ZA PROLJETNU SJETVU 2013. g. (E-MV-10/2013) – preuzmite u pdf formatu
 5. USLUGE KOMBAJNIRANJA: PŠENICE, ZOBI, SOJE I SUNCOKRETA U 2013. g. (E-MV-05/2013) – preuzmite u pdf formatu
 6. NABAVA SJENA BALIRANOG U ROLO BALE  (E-MV-11/2013) – preuzmite u pdf formatu
 7. NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA (E-MV-08/2013) – preuzmite u pdf formatu
 8. NABAVA REPROMATERIJALA ZA JESENSKU SJETVU 2013. GODINE (E-MV-04/2013) – preuzmite u pdf formatu
  1. ODLUKA O ZAUSTAVLJANJU JAVNE NABAVE (E-MV-04-2013.) – preuzmite u pdf formatu
  2. ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVE (E-MV-04-2013.) – preuzmite u pdf formatu
 9. NABAVA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I DJELATNIKA  (E-MV-06/2013) – preuzmite u pdf formatu
  1. ODGOVOR NA UPIT I i II  (E-MV-06/2013) – preuzmite u pdf formatu

 

2012. godina

 1. NABAVA REPROMATERIJALA ZA PROLJETNU SJETVU 2012. g. (E-MV-01/2012)  – preuzmite u pdf formatu
 2. USLUGE KOMBAJNIRANJA: PŠENICE I ZOBI (E-MV-10/2012) – preuzmite u pdf formatu
 3. NABAVA REPROMATERIJALA ZA JESENSKU SJETVU 2012. g.  (E-MV-02/2012) – preuzmite u pdf formatu
 4. USLUGE KOMBAJNIRANJA: SOJE I SUNKOCRETA (E-MV-11/2012) – preuzmite u pdf formatu
 5. NABAVA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I DJELATNIKA (E-MV-05/2012) – preuzmite u pdf formatu