LICENCIRANJE I IRS LIPICANSKIH PASTUHA PRIVATNOG UZGOJA

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu organizira licenciranje i ispit radne sposobnosti pastuha lipicanske pasmine privatnog uzgoja, a koja je propisana uzgojnim programom lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj. U tekućoj godini, licenciranje i ispit radne sposobnosti planiramo organizirati dana 12. travnja 2019. godine (petak) u Državnoj ergeli Đakovo (zatvorena jahaonica) s početkom u 09:00 sati.

Bitno je napomenuti slijedeće:

  • pristupiti odabiru mogu pastusi koji su navršili četiri godine i stariji,
  • odabiru mogu pristupiti i pastusi koji na prvom odabiru nisu odabrani, ali su dobili mogućnost pristupanja na drugi odabir,
  • odabiru ne mogu pristupiti pastusi kojima je izdano rješenje da su trajno neodabrani.

Sva grla koja pristupaju ocjenjivanju i ulaze u prostor ergele moraju imati propisanu veterinarsku dokumentaciju koju je vlasnik dužan dati na uvid ovlaštenom veterinaru na mjestu održavanja.

Vlasnici pastuha koji će, sukladno komisijskoj ocjeni, biti odabrani za rasplod dužni su u roku 30 dana od dana ocjene dostaviti nalaz na virusni arteritis (ne smije biti stariji od 30 dana), što će biti uvjet za izdavanje Rješenja o ocjeni i upis u matičnu knjigu rasplodnih pastuha.

Posebna napomena vlasnicima:

  • predvoditelji trebaju biti primjereno odjeveni prilikom izvođenja grla pred komisiju (neprimjereno je nositi tenisice, majice, kombinezone, trenirke, ….)
  • konji se predvode na uzdi,
  • konji moraju biti čisti, urednih kopita, uređene grive i repa,
  • za vrijeme trajanja odabira zabranjeno je udaranje i svako neprimjereno postupanje s

U slučaju nepridržavanja navedenih pravila vlasnik i grlo isključit će se iz odabira.

Molimo sve odgovorne osobe udruga uzgajivača da informiraju svoje članove o navedenom terminu, kako bi se vlasnici pastuha na vrijeme pripremili za ocjenu svojih grla. Za propuste prouzrokovane neinformiranosti uzgajivača i vlasnika ne odgovaramo.

Prijave molimo dostaviti na adresu: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Gudovačka cesta 1d, 43251 Gudovac, na ruke Domagoj Tadić, dipl.ing.

U slučaju nejasnoća ili dodatnih informacija molimo da nas kontaktirate na tel. 043/638-075.

prijava-pastuha-za-odabir-2019

Did you like this? Share it!