PROVEDENO LICENCIRANJE LIPICANSKIH PASTUHA

U petak, 21.04.2017. u zatvorenoj Jahaonici Ergele Đakovo, proveden je odabir lipicanskih pastuha i ispit radne sposobnosti. Privatni uzgajivači imali su priliku licencirati svoje pastuhe pred članovima komisija u sastavu:

Komisija za odabir lipicanskih pastuha:

  1. mr. sc. Janez Rus
  2. dr. sc. Nidal Korabi
  3. Ivica Mandić, dipl. ing
  4. Domagoj Tadić, dipl. ing.
  5. Franjo Poljak, dipl. ing.

Komisija za provedbu ispita radne sposobnosti:

  1. Ivica Bogadi, ing.
  2. Željko Šeper
  3. Filip Grgačević

Did you like this? Share it!