OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO JAHAČ – VOZAČ

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

u Državnu ergelu Đakovo i Lipik

KLASA: 112-03/23-01/03

URBROJ: 2158-4-2-02/1-23-3

Đakovo, 15. svibnja 2023. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za radno mjesto JAHAČ-VOZAČ

 

Dana 12. svibnja 2023.godine u Narodnim novinama broj 51/23., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik na radno mjesto: Jahač-vozač.

 

 1. Opis poslova, podaci o plaći.

 

Opis poslova radnog mjesta:

 

 • sudjeluje u programu obuke i treninga konja,
 • obučava konje za nastupe, natjecanja i prodaju,
 • obavlja poslove šetnje i istrčavanja konja,
 • sudjeluje kao natjecatelj u konjičkim sportskim natjecanjima, turističkim programima te u kulturnim i drugim manifestacijama,
 • odgovoran je za pravilno korištenje i održavanje opreme koje koristi,
 • obavlja poslove hranidbe i njege konja i vodi brigu o kvaliteti hrane pri hranidbi,
 • sudjeluje u poslovima potkivanja, žigovanja i veterinarskim pregledima,
 • održava red i čistoću staja, pratećih objekata, ekonomskog dvorišta i jahaonice,
 • obavlja dežurstvo i druge pomoćne poslove u ergeli,
 • sudjeluje u svim sezonskim poslovima,
 • po potrebi obavlja poslove upravljanja motornim vozilima poslodavca sukladno propisanim zakonima i pravilnicima,
 • po potrebi obavlja poslove u poljoprivredi-traktorista,
 • obavlja i druge poslove prema nalogu nadređenog,

 

Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakonu o plaćama  u javnim službama („Narodne novine“ broj 27/01. i 39/09.) plaću službenika i namještenika u javnim ustanovama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik za radno mjesto jahač-vozač propisan je koeficijent od 0,970 dok osnovica za obračun plaće u javnim službama iznosi 902,08 eura bruto.

 1. Razgovor s kandidatima (intervju):

S kandadatima prijavljenim na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na natječaj.

Razgovor (intervju) provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u

Državnu ergelu Đakovo i Lipik

 

 

 

Did you like this? Share it!