Djelatnost

 • provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli
 • provođenje uzgojno-selekcijskog rada u Državnoj ergeli
 • ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli
 • prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi
 • sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli
 • organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele
 • razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom
 • organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara
 • organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele
 • izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele
 • korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama
 • korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju
 • drugi poslovi utvrđeni Statutom

Maja-Hrnjak-DELListopad-2012-7

Državna ergela Đakovo

DEDL LOGOErgela u Đakovu osnovana je davne 1506. godine, što je svrstava među najstarije ergele u Europi i govori o dugoj tradiciji uzgoja konja na tom području. Konji lipicanske pasmine na Ergeli se počinju uzgajati početkom 18. stoljeća.

Danas kao Državna ergela Đakovo, za uzgoj i selekciju konja koristi dvije lokacije – Pastuharnu, smještenu u srcu Đakova, i Ivandvor, u neposrednoj blizini grada. Osim uzgoja i selekcije konja, Ergela se bavi i dresurom čija kvaliteta se potvrđuje zauzimanjem zapaženih mjesta na konjičkim natjecanjima.

Brojnim nastupima u svijetu, đakovački lipicanci pronosili su i pronose glas o Đakovu i Đakovštini. Tako je, oduševljena nastupom đakovačkih lipicanaca na otvorenju Olimpijskih igara, engleska kraljica Elizabeta II., dobra poznavateljica ovih plemenitih životinja, 1972. posjetila Ergelu i provezla se gradom slavnim i nadaleko poznatim četveropregom đakovačke ergele.

Posjetite web stranice Državne ergele Đakovo

DEDL

Državna ergela Lipik

Ergelu u Lipiku osnovo je 1843. godine grof Izidor pl. Janković koji gradi veliku staju za konje na imanju Izidorovac. Nakon niza promjena vlasnika novi uzlet ergele u Lipiku dogodio se 1937. godine kada “Gopodarsko dobro Izidorovac” kupuje Uprava Savske banovine, kako bi na njega, zbog izbijanja zarazne anemije konja na Državnoj ergeli “Petrovo” u Stančiću kod Božjakovine, smjestila u Lipik 60-ak grla.

DEDL LOGOGodine 1956. na ergeli je bilo približno 250 grla lipicanaca, noniusa i podmlatka. Budući da je ergela poslovala s gubitkom, Narodno odbor općine Pakrac je 1956. godine donio odluku da se napusti konjogojstvo. Počela je rasprodaja državnog blaga: matične knjige prenesene su u ergelu  Đakovo, a na ergele Kutjevo, Vučjak kod Prnjavora, Đakovo i Poljoprivredno dobro Osijek otpremljeno je oko 80 konja.

Obnova ergele i novi početak dogodio se 1982. godine kada je kupljeno novo matično stado, 3 pastuha i 12 kobila, iz ergele Lipice, a u porijeklu tog matičnog stada (kroz pet generacija unazad), prema matičnim knjigama, nalazilo se 9 pastuha i 7 kobila rođenih u nekadašnjoj lipičkoj ergeli.

Novi život ergele prekinuo je Domovinski rat. Od 118 konja u ergeli, od kojih je 70% bilo lipicanske pasmine, oko 80 konja je odvedeno na okupirano područje, 35 konja je ubijeno. Godinama nakon rata trajali su pregovori oko povrata konja, a tek 12. na 13. listopada 2007. godine, konji su napokon vraćeni u matične staje u Lipiku – sveukupno 66 konja.

Danas se Državna ergela Lipik bavi uzgojem i selekcijom te obukom konja lipicanske pasmine, a uz taj dio se sve više razvija i turističku djelatnost.

Posjetite web stranice Državne ergele Lipik

DEDL

Upravno vijeće i ravnatelj

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine 150/2011) i članka 5. stavka 3. Uredbe o Državnoj ergelie Đakovo i Lipik (Narodne novine 96/2010 i 106/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik.

Imenovani predsjednik i članovi Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik su:

 • Tomislav Kiš, dr.vet.med. (predsjednik)
 • dr.sc. Robert Spajić (član)
 • prof.dr.sc. Antun Kostelić (član)
 • Josip Mihaljević, bacc.ing.el. (član)
 • Stjepan Marijanović (izabrani predstavnik radnika)

Ravnatelj

Na temelju članka 7. stavka 1. Uredbe o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (Narodne novine 96/10 i 106/12) te članka 21., stavka 3. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik, Upravno vijeće Državne ergele Đakovo i Lipik je na 10. sjednici održanoj dana 09. travnja 2013. donijelo Odluku o imenovanju ravnatelja Državne ergele Đakovo i Lipik.

Za ravnatelja Državne ergele Đakovo i Lipik imenovan je dr.sc. Nidal Korabi.

Interni akti

Cjenik usluga

Godišnja izvješća