DEĐL NA JESENSKOM MEĐUNARODNOM BJELOVARSKOM SAJMU

Državna ergela Đakovo i Lipik i ove je godine sudjelovala 25. Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu! Kao izlagači, predstavili smo novitete u našoj turističkoj ponudi, te razmijenili poslovna iskustva i informacije sa ostalim izlagačima. Izuzetan uspjeh ostvarili smo na državnoj stočarskoj izložbi, gdje su predstavljena dva grla Državne ergele Đakovo i Lipik, a kojoj je prisustvovalo više od 200 uzgajivača iz gotovo svih hrvatskih županija. Titula šampionskog grla dodijeljena je kobili 352 Mara LIX, dok je drugo mjesto dodijeljeno kobili 404 Trompeta XV u kolekciji lipicanskih kobila – mlađih. Nagrade šampionskih grla uručene su ravnatelju Državne ergele Đakovo i Lipik, Mirku Damjanoviću, dr. vet. med. od strane ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije, doc. dr. sc. Zdravka Baraća i načelnika Odjela za konjogojstvo Hrvatske poljoprivredne agencije, dr. sc. Nidala Korabija.

Did you like this? Share it!