CENTAR ZA SAKUPLJANJE SJEMENA PASTUHA REGISTRIRAN U DRŽAVNOJ ERGELI ĐAKOVO

Ustanova Državna ergela Đakovo i Lipik zaprimila je rješenje Ministarstva poljoprivrede Republike
Hrvatske kojim se registrirao Centar za sakupljanje sjemena kopitara. Nakon nekoliko provedenih
nadzora utvrđeno je kako ergela zadovoljava zakonski propisane uvjete za navedene postupke, što je i
potvrđeno izdanim Rješenjem.
Cijeli projekt je pokrenut prije dvije godine kada se u suradnji sa Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u
Zagrebu napravila stručna podloga o prednostima umjetnog osjemenjivanja na našim ergelama. U
proteklom razdoblju prikupljala su se iskustva u samom postupku umjetnog osjemenjivanja, ali se radilo
i na prikupljanju opreme koja je neophodna za dobivanje pozitivnog rješenja Ministarstva.
Sama zdravstvena zaštita konja naše ustanove na vrlo je visokoj razini i prati trendove velikih uzgoja
konja u Europi, sa kontinuiranim monitoringom zdravstvenog stanja. Ako se tome pridoda i visoka razina
selekcijskog pritiska u cilju uzgoja što kvalitetnijih životinja, umjetno osjemenjivanje je logičan slijed
podizanja sveukupne kvalitete naše ustanove. Osim što će se znatno smanjiti rizik sa stajališta
zdravstvene zaštite i fizičkog ozljeđivanja pastuha, smanjit će se dinamika korištenja pastuha jer će se
sa jednim polučivanjem ejakulata osjemeniti nekoliko kobila.
Cijeli projekt ne staje samo na Državnim ergelama, već je u planu da se u narednoj pripusnoj sezoni
sjeme nekih lipicanskih pastuha ponudi na tržište, sa konačnim ciljem da ergele u svojoj ponudi
osiguraju nekoliko vrhunskih pastuha čije će sjeme biti raspoloživo za korištenje upravo putem umjetnog
osjemenjivanja.

Did you like this? Share it!