14. „ZLATNA PENKALA“

U okviru projekta 14. „ZLATNA PENKALA“ organiziran je posjet inozemnih novinara nagrađenih za najbolje medijske objave o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji (32 predstavnika stranih medija iz Europe i SAD-a), koji su, osim na svečanoj dodjeli nagrada u Osijeku sudjelovali i na studijskom putovanju koje obuhvaća obilazak Slavonije – Osijeka, Dalja, Erduta i Đakova. Gosti su posjetili obje lokacije đakovačke ergele na kojima su smješteni konji lipicanci, uživali su i u kraćem predahu na otvorenom uz maštovitu ponudu objeda u organizaciji „Catering Sokak“ iz Đakova na lokaciji izvan grada – Ivandvoru, nazočili su i Konjičkoj predstavi uz glazbu u zatvorenoj jahaonici ergele, te uživali u vožnji fijakerom uz degustaciju slavonskih autohtonih delicija. HTZ, TZ OBŽ, Grad Đakovo sa TZ Đakova, kao i Državna ergela Đakovo i Lipik bili su kao ovogodišnji domaćini izuzetno ponosni na bogatu turističku ponudu kontinentalnog turizma Slavonije i Baranje i cijele Hrvatske kao posebno atraktivne destinacije, uz tradiciju uzgoja konja lipicanaca dužom od 500 godina kojom se oduševili svoje goste!

Did you like this? Share it!