ODRŽANA OCJENA LIPICANSKIH PASTUHA DEĐL!

U Đakovu, 17. svibnja 2019. u zatvorenoj jahaonici đakovačke ergele predvođeno je na licenciranje 13 pastuha.

Članovi komisije za ocjenu pastuha: Ivan Kuna, mag. ing. agr. (predsjednik), Ivica Mandić, mag. ing. agr. (član), Dr. sc. Nidal Korabi, (član) i mag. Janez Rus, dr. vet. med., (član).

Did you like this? Share it!