JAVNI NATJEČAJ ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO RADNIK U KONJOGOJSTVU

KLASA:112-03/23-01/06 URBROJ: 2158-4-2-02/1-23-1 od 10. srpnja 2023. godine Na temelju članka 17. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 119-01/23-01/16, URBROJ: 525-04/43-23-6 od 16. lipnja 2023. godine te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama , Državna ergela Đakovo i Lipik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam na rad na neodređeno […]

Read More

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO JAHAČ-VOZAČ

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik KLASA: 112-03/23-01/05 URBROJ: 2158-4-2-02/1-23-3 Đakovo, 21. lipnja 2023. godine   OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za radno mjesto JAHAČ-VOZAČ Dana 21. lipnja 2023.godine u Narodnim novinama broj 67/23., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je […]

Read More

JAVNI NATJEČAJ ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO JAHAČ-VOZAČ

KLASA:112-03/23-01/05 URBROJ: 2158-4-2-02/1-23-1 od 19. lipnja 2023. godine Na temelju članka 17. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 119-01/23-01/16, URBROJ: 525-04/40-23-2 od 6. travnja 2023. godine te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama , Državna ergela Đakovo i Lipik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam na rad na neodređeno […]

Read More

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO RADNIK U POLJOPRIVREDI – TRAKTORIST

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik KLASA: 112-03/23-01/04 URBROJ: 2158-4-2-02/1-23-3 Đakovo, 15. lipnja 2023. godine   OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za radno mjesto RADNIK U POLJOPRIVREDI – TRAKTORIST Dana 15. lipnja 2023.godine u Narodnim novinama broj 64/23., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu […]

Read More