JAVNI POZIV

                        Urbroj: 314 / 2018 Đakovo, 05. ožujka 2018.godine Na temelju članka 22. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik, ravnatelj ustanove Mirko Damjanović dr.med.vet. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme – za radno mjesto radnik u poljoprivredi – traktorist  – 1 izvršitelj/ica u […]

Read More

U Đakovu 10.01.2012.godine

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi, NN90/2011. Ovim putem dajemo sljedeću: O B A V I J E S T Hrvatski centar za konjogojstvo-Državne ergele Đakovo i Lipik Baranjska 18-34551 Lipik, kao  javni  naručitelj  nema  gospodarskih subjekata s  kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Read More

Đakovo, 9.travnja 2010. godine

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi, NN110/07,158/08 ovim putem dajemo slijedeću: O B A V I J E S T DRŽAVNA ERGELA LIPICANACA ĐAKOVO kao naručitelj obavještava da trenutno ne postoji niti jedan gospodarski subjekt s kojim ne bi smjela sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Read More