PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU – DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

 

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU – DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK
Eojn

I. IZMJENE PLANA NABAVE 2023.

II. IZMJENE PLANA NABAVE 2023.

 

________________________________________________________________________________

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU – DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

 I. REBALANS PLANA NABAVE 2022.

II. REBALANS PLANA NABAVE 2022.

III. REBALANS PLANA NABAVE 2022. 

IV. REBALANS PLANA NABAVE 2022.

________________________________________________________________________________

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK ZA 2021. GODINU
  1. REBALANS 2021.

________________________________________________________________________________

PLAN NABAVE DEĐL ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022. GODINE
  1. REBALANS 2020.
  2. 1. Rebalans plana nabave 2020

________________________________________________________________________________

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK ZA 2020. GODINU
  1. I rebalans plana nabave 2020.

________________________________________________________________________________

  1. PLAN NABAVE 2019.

________________________________________________________________________________

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

________________________________________________________________________________

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi NN:90/11, 83/13, 143/13. objavljuje slijedeći:

______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________