OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO – ČISTAČICA/DOSTAVLJAČICA

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

u Državnu ergelu Đakovo i Lipik

KLASA: 112-03/23-01/07

URBROJ: 2158-4-2-02-1-23-3

Đakovo, 17. studenog 2023. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za radno mjesto ČISTAČICA/DOSTAVLJAČICA

Dana 17. studenog 2023. godine u Narodnim novinama broj 138/23., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik na radno mjesto: čistačica/dostavljačica.

 

  1. Opis poslova i podaci o plaći.

 

Opis poslova radnog mjesta:

 

  • čisti poslovne prostorije (uredi, ekonomska dvorišta, parkirališta, sanitarni čvorovi, ulazi u staje, jahaonicu),
  • vodi brigu o potrebnim sredstvima za čišćenje,
  • po potrebi vrši fotokopiranje dokumenata,
  • po potrebi priprema i služi napitke za goste i na događanjima,
  • po potrebi otprema poštu,
  • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog djelatnika.

Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakonu o plaćama u javnim službama („Narodne novine“ broj 27/01. i 39/09.) plaću službenika i namještenika u javnim ustanovama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik za radno čistačica/dostavljačica propisan je koeficijent od 0,631.

  1. Razgovor s kandidatima (intervju):

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na natječaj.

Razgovor (intervju) provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u

Državnu ergelu Đakovo i Lipik

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it!