DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Državna ergela Đakovo
Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo
Tel: 031/813 286

Web: www.ergela-djakovo.hr

E-mail: lipicanac@ergela-djakovo.hr

E-mail: dedl@dedl.hr

OIB: 59493690843 (Državna ergela Đakovo i Lipik)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UPRAVA

URED RAVNATELJA
v. d. ravnatelja: Nikola Grizelj, dipl.ing.agr. –  E-mail: ngrizelj@dedl.hr
Voditelj protokola, nacionalnih i EU projekata: Martina Juroš  – Tel: 031/813-286  – E-mail: mjuros@dedl.hr                                                                                                                                  Administrativni tajnik: Marija Milković – Tel: 031/822-533 – E-mail: mmilkovic@dedl.hr

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ODJEL ZA SREDIŠNJU ADMINISTRACIJU

Viši stručni savjetnik: Ninoslava Crnov-Tilman, dipl.oec. –  Tel: 031/822-531 – E-mail: ncrnov@dedl.hr

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONJOGOJSTVO I POLJOPRIVREDA
Koordinator uzgojno selekcijskih mjera u konjogojstvu: Ante Bagarić, mag. ing. agr. –  Tel: 031/822-534 –  E-mail: abagaric@dedl.hr
Viši stručni savjetnik za biljnu proizvodnju: Miroslav Novaković, mag. ing. agr. – E-mail: mnovakovic@dedl.hr
Poslovođa Ivandvora: Filip Grgačević  – Tel: 031/813-286, E-mail: fgrgacevic@dedl.hr

Poslovođa Pastuharne: Stjepan Marijanović – Tel: 031/813-286, E-mail: smarijanovic@dedl.hr

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

TURIZAM

 

Viši stručni savjetnik za turizam i marketing: Ivan Mitrović, mag. oecc. – E-mail: imitrovic@dedl.hr

Voditelj turističkih posjeta i poslova odnosa s javnošću: Silvija Butković, ecc. –  Tel: 031/822-535 –  E-mail: sbutkovic@dedl.hr                                                                                                Stručni referent za turizam: Damir Rebić – Tel: 031/822-535 – E-mail: drebic@dedl.hr

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizacija posjeta i rezervacije: Silvija Butković

Tel: 031/822 535
Gsm: 099 / 215 23 78

E-mail: turizam@ergela-djakovo.hr

DRŽAVNA ERGELA LIPIK
Baranjska 14a, p.p. 12, 34551 Lipik

Tel: 034/421 880
Fax: 034/421 844
Web: www.ergela-lipik.org
E-mail: ergela@ergela-lipik.org

UPRAVITELJ DRŽAVNE ERGELE LIPIK: Damir Jakšić, mag.ing.agr. – Tel: 034/421 880 – E-mail: djaksic@dedl.hr

Stručni referent: Sanja Skender – Tel: 034/421 880 – E-mail: sskender@dedl.hr