PONUDA TURISTIČKIH OBILAZAKA

1. PASTUHARNA (centar grada Đakova) Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo

2. IVANDVOR (udaljen 6 km od centra grada Đakova – na zaobilaznici u smjeru autoputa).

1. LOKACIJA „PASTUHARNA“

Sadržaj: Na ovoj lokaciji u centru grada vrši se obuka i dresura konja. Gosti uz pratnju stručnog vodiča ergele Đakovo obilaze štale za konje (3 zasebne štale u kojima su smješteni konji lipicanske pasmine), najveću zatvorenu jahaonicu u Hrvatskoj (cca 4200 m2), vanjski hipodrom, šetnicu za konje, teren za dresuru i za preskakanje prepona, fijakere za potrebe zaprežnog sporta i izložene pehare sa turnira. U krugu Ergele smještena je suvenirnica sa ponudom brojnih suvenira i dječje igralište za najmlađe.

Vrijeme trajanja obilaska: 30 – 45 minuta

2. LOKACIJA „IVANDVOR“

Sadržaj: Obilazak turističkim šetnicama uz pratnju turističkog vodiča oko ispusta sa rasplodnim kobilama i njihovim podmlatkom, te omadi do treće godine starosti u prirodnom okruženju netaknute prirode. Na ovoj lokaciji smješteno je oko 150 grla lipicanske pasmine. Obilazak obuhvaća i razgledavanje autohtonog seoskog domaćinstva (slavonski ambar, đeram, bunar i krušna peć). Dolazak na vidikovac na kojem turisti mogu uživati u nepreglednim pašnjacima na kojima u ljetnoj sezoni boravi matično stado cijeloga dana i na mjesto gdje je 1972. godine svečano primljena engleska kraljica Elizabeta II, princ Filip i princeza Ana prilikom njihova posjeta ergeli Đakovo. Posjetiteljima je omogućeno fotografiranje, te je osigurano mjesto za odmor na hrastovim klupama postavljenim na turističkim
šetnicama uz ispuste za konje.

Vrijeme trajanja obilaska: 30 minuta

foto / silvija butković