Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi, NN90/2011. Ovim putem dajemo sljedeću: OBAVIJEST

Hrvatski centar za konjogojstvo-Državne ergele Đakovo i Lipik Baranjska 18-34551 Lipik, kao  javni  naručitelj  nema  gospodarskih subjekata s  kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

U Đakovu 10.01.2012.godine

Did you like this? Share it!