NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

KLASA: 003-03/23-01 URBROJ: 2158-4-2-02/2-23-3 od 16. siječnja 2023. godine Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 7. Uredbe o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik („Narodne novine“ broj 26/21), članka 21. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik, a sukladno odluci Upravnog vijeća Državna ergela Đakovo i Lipik (KLASA: […]

Read More

Multinacionalna „Tradicija uzgoja lipicanaca“ upisana na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva!

Dobre vijesti primili smo jučer iz Maroka. Na sjednici UNESCO-ovog Međuvladinog odbora za nematerijalnu baštinu u marokanskom gradu Rabatu na Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva upisana je multinacionalno nominirana „Tradicija uzgoja lipicanaca (Lipizzan horse breeding traditions)“. Inicijativu za izradu multinacionalne nominacije pokrenula je 2017. godine Slovenija, a koordinirani rad na izradi nominacijskog obrasca tijekom 2018. i 2019. godine okončan je […]

Read More

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME – RADNO MJESTO RADNIK U KONJOGOJSTVU

NN 139/2022 (30.11.2022.) Urbroj: 1081/2022. od 28. studenog 2022. godine Na temelju članka 17. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 119-01/22-01/11, Urbroj: 525-04/43-22-9 od 9. rujna 2022. godine te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Državna ergela Đakovo i Lipik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam na rad na […]

Read More