JAVNA PRODAJA PRIKOLICE

Urbroj: 762 / 2018.

Đakovo, 22.05.2018.

Na temelju članka 22. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik, a na prijedlog Povjerenstva za provođenje javne prodaje Samo utovarne prikolice, ravnatelj dana 22.05. 2018. objavljuje

 

JAVNU PRODAJU PRIKOLICE

 

Rb. VRSTA KOM POČETNA CIJENA GOD.NABAVE
1. Samo utovarna prikolica SIP SENATOR 22-9 ST 1 20.000,00 kn bez PDV-a 2004.

 

 1. Nadmetanje će se održati 05.2018. godine u  10 sati na  Ivandvoru.
 2. Prikolica se može  pogledati svakim radnim danom na Ivandvoru do javne prodaje od 07 do 15 sati.
 3. Pravo nadmetanja imaju sve fizičke i pravne osobe državljani RH koji prethodno a najkasnije do početka javne dražbe uplate jamčevinu od 05% od iznosa početne cijene priključka i Povjerenstvu dostave dokaz o uplaćenoj jamčevini.
 4. Jamčevina se plaća na žiro-račun broj: ­­­­­­­­­­­­­­­HR0625000091101342123, u opisu „plaćanje jamćevine za licitaciju“.
 5. Najpovoljniji ponuđać je onaj koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu.
 6. Kupac je dužan s Državnom ergelom sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 3 dana i u tom roku platiti kupoprodajnu cijenu te odvesti priključak iz dvorišta ergele, u suprotnom prodaja će se smatrati nevažećom i za to sredstvo odredit će se nova prodaja, a iz uplaćene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i drugi troškovi nastali zbog odustajanja kupca.
 7. Ponuditelji čija cijena ne bude prihvaćena vratit će se jamčevina u roku od osam dana od dana zaključenja javne prodaje.
 8. Plačanje poreza na promet, vezano uz kupnju priključaka, kao i druge troškove vezano uz prijenos vlasništva snosi kupac.
 9. Priključci se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije na viđenu kvalitetu neće se uvažavati (načelo viđeno-kupljeno).
 10. Svi eventualni prigovori riješavat će se na licu mjesta s Povjerenstvom imenovanim za provođenje javne prodaje.
 11. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon: 031/813-286.
 12. Privitak ovom pozivu je fotografija prikolice.

 

    ravnatelj

Državne ergele Đakovo i Lipik

Mirko Damjanović dr.med.vet.

Did you like this? Share it!